Pokazy

Pokazy ratownictwa

Organizujemy pokazy ratownictwa medycznego i specjalistycznego (ratownictwo wodne, wysokościowe, drogowe oraz taktyczne) dla szkół, służb mundurowych, firm i instytucji, wraz z omówieniem zasad udzielania pierwszej pomocy.
Istnieje również możliwość zorganizowania pozoracji zdarzenia masowego, wypadku komunikacyjnego i wielu innych scenariuszy. Można wybrać opcję pokazu zarówno bez sprzętu, która ma na celu głównie pokazanie widzom w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy będąc świadkiem zdarzenia, jak również bardzo realistyczną sytuację pozorowaną, prowadzoną z użyciem specjalistycznego sprzętu ratowniczego, charakteryzacją poszkodowanych, aby możliwie najbardziej odzwierciedlić realia prowadzenia akcji ratowniczych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!