Szkolenia dla firm

dla grup, które nie są narażone na urazowe stany zagrożenia życia (placówki bez AED na terenie zakładu). Program tego szkolenia przewidziany jest na 4 h zajęć teoretycznych i praktycznych.

Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:
• Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
• Postępowanie z osobą nieprzytomną
• Prowadzenie RKO u osób dorosłych
• Prawidłowe wezwanie pomocy
• Nieurazowe stany zagrożenia życia
Dla grup, które nie są narażone na urazowe stany zagrożenia życia, ale na terenie placówki znajduje się AED. Szkolenie przewidziane jest na 6 h, w których mieści się część teoretyczna i praktyczna.

Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:
• Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
• Postępowanie z osobą nieprzytomną
• Prowadzenie RKO u osób dorosłych
• Prawidłowe wezwanie pomocy
• Nieurazowe stany zagrożenia życia
• Prawidłowa obsługa i zasady bezpiecznego użycia AED
• Zaopatrywanie urazów i złamań
• Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
Jest to oferta przygotowana dla placówek o podwyższonym ryzyku wystąpienia urazów oraz na których terenie znajduje się AED. Szkolenie zaplanowane na 8 h zajęć teoretycznych i praktycznych.

Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:
• Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
• Postępowanie z osobą nieprzytomną
• Prowadzenie RKO u osób dorosłych
• Prawidłowe wezwanie pomocy
• Nieurazowe stany zagrożenia życia
• Prawidłowa obsługa i zasady bezpiecznego użycia AED
• Zaopatrywanie urazów i złamań
• Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
• Oparzenia
• Odmrożenia i hipotermia
Jest to specjalnie przygotowany program szkolenia dla kierowców i przedstawicieli handlowych. Szczególnie zalecany program dla osób, które z racji wykonywanej pracy, większość czasu spędzają na drodze. Zajęcia praktyczne prowadzone na parkingu, z użyciem pojazdów, którymi na co dzień jeżdżą uczestnicy kursu.

Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:
• Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
• Postępowanie z osobą nieprzytomną
• Prowadzenie RKO u osób dorosłych
• Prawidłowe wezwanie pomocy
• Nieurazowe stany zagrożenia życia
• Prawidłowa obsługa i zasady bezpiecznego użycia AED
• Zaopatrywanie urazów i złamań
• Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
• Oparzenia
• Zabezpieczenie miejsca wypadku
• Postępowanie po wypadku
• Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!