Transport Stuttgart – Biała Podlaska

Kiedy inni jedzą świąteczne śniadanie, my sprowadziliśmy kolejną osobę do Polski. 🚑🚑🚨🚨🚑🚑🚨🚨
Pacjent odebrany z Tubingen w Niemczech, przytomny, z napadową całkowitą niewydolnością oddechową, głównie podczas snu, przetransportowany do OIT w Białej Podlaskiej.
W nocy podczas transportu pacjent wymagał kilkugodzinnej wentylacji mechanicznej, prowadzonej przy użyciu nieinwazyjnej wentylacji z przejęciem pełnej kontroli oddechowej przez respirator, z pełnym kontrolowaniem wszystkich parametrów życiowych oraz farmakoterapią przy użyciu pomp infuzyjnych, bezpiecznie i komfortowo dotarł do docelowej placówki medycznej. Przed przyjazdem do szpitala ponownie samodzielnie oddychający, mógł się spotkać w niedziele wielkanocną ze swoimi najbliższymi, czekającymi już na nas na miejscu.
Teraz nasza załoga udaje się kolejne 600km do swoich rodzin, żeby zasiąść z nimi do świątecznego stołu 🤗🥚🧺🐣